Studera musik vid Novia

Yrkeshögskolan Novias utbildning i musik är den enda musikutbildningen på svenska i Finland som ger en examen på yrkeshögskolenivå. Utbildningen omfattar 240 sp och tar normalt 4 år i anspråk. Efter avklarad utbildning utexamineras man till musiker (YH) eller musikpedagog (YH).

 

Vid Yrkeshögskolan Novia kan du studera klassisk musik, rytmmusik, barockmusik, kyrkomusik samt Entrepreneurship in the Arts, Music, Media & Marketing

 

Studierna förbereder och ger dig en spetskompetens för att fungera som musiker och musikpedagog inom musikbranschen idag. Tyngdpunkten i studierna ligger på det musikaliska hantverket. Genom undervisning i ditt huvudämne samt olika former av ensemblespel, musikskrivningsämnen och branschkännedom stöds du i att utveckla din musikaliska identitet och profil. En stor del av undervisningen är projektbaserad i form av workshops och mästarkurser samt olika former av konsertverksamheter. För musikpedagogerna ingår 60 sp i pedagogik, vilka genomförs i samarbete med Åbo Akademi.

Utbildningar och ansökningar

Musiker (YH) / Musikpedagog (YH)

Musiker (YH), barock- eller kyrkomusik, flerformsstudier

 

Musikpedagog, högre YH, 1,5 år OBS! Ingen antagning 2021

 

Master of Culture and Arts, Entrepreneurship in the Arts Music, Media, Marketing OBS! Ingen antagning 2021

Gemensam ansökan till högskolor 17.3-31.3.2021 via Studieinfo.fi