STUDIEVÄGAR INOM MUSIKUTBILDNINGARNA I FINLAND

Förkorta din studietid genom individuella studiestigar inom musik!

 

Genom ett ökat samarbete och gemensamma dokument har du som studerande möjlighet att få till godo dina studier och kunskaper i vidare studier inom musik. Ett år på en folkhögskola eller motsvarande aktörer kan förkorta studietiden vid YA-musik eller Novia-musik.

Projektet studiestigar syftar till att synliggöra och förtydliga utbildningsstigarna i musik i Finland. Projektets mål är att göra en tydlig och visuell struktur för hur man kan studera musik, musikproduktion och ljudteknik i Finland. Genom en omarbetad strategi, ett ökat samarbete och genom kompetensutveckling ska samarbetsparterna förtydliga 

möjligheterna till musikutbildning i Finland. På sikt är syftet att slutprodukten ska höja profilen och generera flera sökande till de olika musikutbildningsinstanserna. Genom ett större elevunderlag tryggas olika nivåer av musikutbildning på i Finland.

STUDIER PÅ 

FOLKHÖGSKOLA

STUDIER PÅ YRKESSKOLA

STUDIER PÅ 

YRKESHÖG-SKOLA

UNIVERSITETS-

STUDIER

ARBETSLIVET