YRKESHÖGSKOLAN NOVIA

Yrkeshögskolan Novias utbildning i musik är den enda musikutbildningen på svenska i Finland som ger en examen på yrkeshögskolenivå. Utbildningen omfattar 240 sp och tar normalt 4 år i anspråk. Efter avklarad utbildning utexamineras man till musiker (YH) eller musikpedagog (YH).

 

Vid Yrkeshögskolan Novia kan du studera klassisk musik, rytmmusik, barockmusik, kyrkomusik samt Entrepreneurship in the Arts, Music, Media & Marketing

 

Studierna förbereder och ger dig en spetskompetens för att fungera som musiker och musikpedagog inom musikbranschen idag. Tyngdpunkten i studierna ligger på det musikaliska hantverket. Genom undervisning i ditt huvudämne samt olika former av ensemblespel, musikskrivningsämnen och branschkännedom stöds du i att utveckla din musikaliska identitet och profil. En stor del av undervisningen är projektbaserad i form av workshops och mästarkurser samt olika former av konsertverksamheter. För musikpedagogerna ingår 60 sp i pedagogik, vilka genomförs i samarbete med Åbo Akademi.

Novia.png

UTBILDNINGAR &

ANSÖKNINGAR

Ansökan till Novias examensinriktade dag- och flerformsstudier på svenska sker via ansökan

15-31.7.2020 i studieinfo.fi

Ansökan till Bachelor- och Masterstudier på engelska sker via ansökan 8-22.1.2020 i studyinfo.fi. 

Om du vill söka till en engelskspråkig utbildning kan du läsa mera här.

KONTAKTUPPGIFTER

Eero Paalanen

Utbildningsledare i musik och scenkonst

eero.paalanen@novia.fi

+358 50 4635025

Mats Granfors

Lektor i musik

Mats.Granfors@novia.fi

+358 40 7440208