YRKESHÖGSKOLAN NOVIA

Yrkeshögskolan Novias utbildning i musik är den enda musikutbildning på svenska i Finland som ger en examen på yrkeshögskolenivå. Utbildningen omfattar 240 sp och tar normalt 4 år i anspråk. Efter avklarad utbildning utexamineras man till musiker (YH) eller musikpedagog (YH).

 

Vid Yrkeshögskolan Novia kan du studera klassisk musik, rytmmusik, barockmusik, kyrkomusik samt Master of Culture and Arts, Entrepreneurship in the Arts, Music, Media & Marketing

 

Studierna förbereder och ger dig en spetskompetens för att fungera som musiker och musikpedagog inom musikbranschen idag. Tyngdpunkten i studierna ligger på det musikaliska hantverket. Genom undervisning i ditt huvudämne samt olika former av ensemblespel, musikskrivningsämnen och branschkännedom stöds du i att utveckla din musikaliska identitet och profil. En stor del av undervisningen är projektbaserad i form av workshops och mästarkurser samt olika former av konsertverksamheter. För musikpedagogerna ingår 60 sp i pedagogik, vilka genomförs i samarbete med Åbo Akademi.

Novia.png

UTBILDNINGAR &

ANSÖKNINGAR

Ansökan till Novias examensinriktade dag- och flerformsstudier på svenska sker via ansökan

18.3-1.4.2020 i studieinfo.fi

Ansökan till Bachelor- och Masterstudier på engelska sker via ansökan 8-22.1.2020 i studyinfo.fi. 

Om du vill söka till en engelskspråkig utbildning kan du läsa mera här.

KONTAKTUPPGIFTER

Eero Paalanen

Utbildningsledare i musik och scenkonst

eero.paalanen@novia.fi

+358 50 4635025

Mats Granfors

Lektor i musik

Mats.Granfors@novia.fi

+358 40 7440208