SIBELIUSAKADEMIN

Konstuniversitetets Sibelius-Akademin förmedlar den högsta musikutbildningen i Finland. Här utbildas konstnärer, pedagoger och musikexperter som kan arbeta självständigt med många olika uppgifter.

Sibelius-Akademins grundläggande uppgift är att förnya och vårda musikkulturen. Verksamheten vilar på dessa tre hörnstenar: undervisning, forskning och konstnärlig verksamhet.

 

Förutom musikkandidat- och musikmagisterexamen kan man avlägga musiklicentiat- och musikdoktorsexamen vid Sibelius-Akademin. Akademin bedriver både ungdomsutbildning och vuxenutbildning.

 

De offentliga konserterna är fönstret utåt för akademins konstnärliga verksamhet. Varje år hålls omkring 600 konserter. De utgör en betydande del av huvudstadsregionens konsertutbud.

 

Förutom i Helsingfors finns Sibelius-Akademin i Kuopio och Seinäjoki. Akademins specialbibliotek som är öppet för alla ligger i Musikhuset.

Sibis_vit.png

UTBILDNINGAR &

ANSÖKNINGAR

Utbildningsprogram

(5,5-årig kandidat- och magisterutbildning samt 2,5-årig magisterutbildning)

 • Folkmusik

 • Global Music (engelskspråkig utbildning)

 • Instrument- och sångstudier i klassisk musik:

  • Blåsinstrument, SlaginstrumentHarpaAckordeonGitarrKanteleOperaPiano

StråkarVokalstudierRepetitionTidig musikOrgel och klavikord

 • Komposition och musikteori

 • Kyrkomusik

 • Musikpedagogik

 • Musikteknologi

 • Dirigering

Gemensam ansökan till högskolor via Studieinfo.fi 8.-22.1.2020.

 • Sibeliusakademin - hem
 • Uni Arts Helsinki - Instagram
 • Sibeliusakademin - Facebook