Kontaktperson

 

Marina Lindholm

 

marina.lindholm@uniarts.fi

+358 40 710 4538

  • sibelius-akademin-hem
  • sibelius-akademin-instagram
  • sibelius-akademin-facebook

Studera musik vid Sibelius-Akademin

Konstuniversitetets Sibelius-Akademi förmedlar den högsta musikutbildningen i Finland. Här utbildas konstnärer, pedagoger och musikexperter som jobbar inom många olika områden. Hörnstenarna i verksamheten är undervisning, forskning och konstnärlig verksamhet.

 

Förutom musikkandidat- och musikmagisterexamen kan man också avlägga musiklicentiat- och musikdoktorsexamen vid Sibelius-Akademin.

 

De offentliga konserterna är fönstret utåt för akademins konstnärliga verksamhet. Varje år hålls omkring 600 konserter, vilka utgör en betydande del av huvudstadsregionens konsertutbud.

 

Förutom i Helsingfors finns Sibelius-Akademin också i Kuopio och Seinäjoki. Sibelius-Akademins specialbibliotek är öppet för alla och ligger i Musikhuset i Helsingfors.

Utbildningar och ansökningar

 

Sibelius-Akademin har många olika utbildningsprogram. Man kan studera allt från folkmusik, och Global music (engelskspråkig linje) till komposition och musikteori, musikteknologi och dirigering . Man kan även bedriva instrument- och sångstudier i klassisk musik.

 

På avdelningen för musikpedagogik utbildas musikpedagoger och utbildningen ges såväl på finska som på svenska. Det är den enda utbildningen som ger ämneslärarbehörighet i musik för finlandssvenska grundskolor och gymnasier. Utbildningen är mycket mångsidig och genom att studera musikpedagogik kan man också jobba vid musikläroanstalter eller med barn- och vuxenpedagogik inom det fria bildningsväsendet.

 

Vid avdelningen för kyrkomusik kan man också studera på svenska. Utbildningen ger behörighet för kantorstjänst inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland men förbereder också för många andra uppgifter inom musikområdet. 

5,5-årig kandidat- och magisterutbildning samt 2,5-årig magisterutbildning

Gemensam ansökan till högskolor 7.1 - 20.1.2021 via Studieinfo.fi