"Följ ditt hjärta, det är mitt råd"

Uppdaterad: 14 dec 2020

- Lyssna in Yrkeshögskolan Novias studerande inom musikområdet när de resonerar kring yrkesval och framtidsdrömmar!