VISION

MUSIKUTBILDNING I FINLAND

 NÄTVERKET BAKOM MUSIKUTBILDNING BESTÅR AV SKOLORNAS REPRESENTANTER 

Hilde Losvik
DUNK

hilde@dunk.fi

+358 40 045 5605

Emil Rosendahl
DUNK 

emil@rosevalleymgmt.com

+358 44 022 4321

Matilda Ångerman
DUNK

matilda@dunk.fi

+358 44 290 6556

Casper Sahlström
Lappfjärds folkhögskola 

casper.sahlstrom@krs.fi

+358 40 845 6870

Sofia Dahlroos
Lappfjärds folkhögskola 

sofia.dahlroos@krs.fi

+358 40 587 4692

Marcus Söderström
Yrkeshögskolan Novia 

marcus.soderstrom@novia.fi

+358 44 780 5851

Marina Lindholm
Sibelius-akademin

marina.lindholm@uniarts.fi

+358 40 710 4538

Johan Nybäck
Yrkesakademin i Österbotten

johan.nyback@yrkesakademin.fi

+358 50 360 9512

Carl-Johan Hultgren
Yrkesakademin i Österbotten

carl-johan.hultgren@yrkesakademin.fi

+358 50 441 0231

Peik Holländer
Borgå folkakademi

peik.hollander@akan.fi

+358 40 062 2461

Kristoffer Holmberg
Lärkkulla folkakademi

kristoffer.holmberg@larkkulla.net

+358 44 761 6919

Musikutbildning i Finlands uppgift är att berätta hur man kan studera musik, musikproduktion, musikpedagogik och ljudteknik i Svenskfinland. Vi erbjuder idag en djup och bred kunskap inom branschen men också regionala valmöjligheter. Via vår webbsida och våra sociala medier bjuder vi in till en levande form av studieguide där studieväg, validering, studietakt, målsättningar och möjligheter finns med.

 

Vi vill nå dig som vet att du vill bygga en studiehelhet inom musiken men också du som just nu funderar på framtiden. Fria år med kompetensutveckling är viktiga år också i studiehelheten. Du kan lätt bygga en stig från andra stadiet till tredje stadiet - tveka inte att ta kontakt med oss när du har frågor!

Informationen här kan och ska användas av studerande, 

 studiehandledare och utbildningsinstanser överlag.

ADMINISTRATÖR

DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.

Hovrättsesplanaden 15 C 35

65100 Vasa, Finland

musikutbildning@dunk.fi