Kontaktperson

 

Cecilia Björk

 

cecilia.bjork@abo.fi

+358 40 568 9091

  • åbo-akademi-hem-pedagogik
  • abo-akademi-instagram
  • abo-akademi-facebook

Studera musikpedagogik vid Åbo Akademi i Vasa

 

Åbo Akademi i Vasa utbildar bland annat klasslärare, speciallärare,

språkbadsklasslärare, lärare inom småbarnspedagogik och lärare inom

småbarnspedagogik, språkbad. Alla dessa utbildningsprogram innehåller kurser i musikpedagogik. Vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier finns forskare som är engagerade i nationella och internationella musikpedagogiska projekt och det är möjligt att skriva sin kandidat- och/eller magisteravhandling med musik som tema.

 

Brinner du för musik och är intresserad av att jobba med barns musikaliska

utveckling? Det finns ett stort behov av musikpedagogiskt kunnande på fältet:

inom småbarnspedagogiken, i förskolor, i årskurserna 1–6 och i

språkbadsklasser. Även om kursutbudet inte är så stort hos oss kan vi handleda dig som känner att du vill satsa på musikpedagogik så att du bygger upp en mångsidig personlig musikportfolio, något som ofta uppskattas bland

arbetsgivare i skolvärlden. Vi ordnar också fortbildningar för aktiva lärare. Ta

gärna kontakt med universitetslärare i musikens didaktik Cecilia Björk.

Utbildningar och ansökningar

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier | Åbo akademi - Vasa Campus

Gemensam ansökan till högskolor 17.3-31.3.2021 via Studieinfo.fi