Kontaktperson

 

Johannes Brusila

 

jbrusila@abo.fi

+358 46 921 6865

  • åbo-akademi-hem-musikvetenskap
  • abo-akademi-instagram
  • abo-akademi-facebook

Studera musikvetenskap vid Åbo Akademi - Campus Åbo

Ämnet musikvetenskap vid Åbo Akademi förmedlar universitetsutbildning från kandidat- och magisterstudier ända till doktorsgrad. Musikvetenskap innefattar allt från konstmusik till populär-, jazz-, folk- och världsmusik, men också t.ex. musikmedier, musiketnologi och musikhistoria. Studierna ger medel för att förstå det som händer omkring oss i musiklivet idag samtidigt som de ger nya insikter i musikens förflutna. Undervisningen sker i små grupper och det är möjligt att få personlig handledning och hjälp.

 

Studenter med examen i musikvetenskap placerar sig i flera olika intressanta sektorer av musik- och kulturlivet. Det kar röra sig om t.ex. arbete inom musikmedia, -administration och -industri, eller som musikbibliotekarie, -arkivarie eller -forskare. En del kombinerar musikvetenskap med praktiskt musikutövande eller musikpedagogik.

 

Musikvetenskap är en humanvetenskaplig utbildning som ger en bred kunskap om musik och kultur, det är med andra ord inte fråga om en undervisning i praktiskt musicerande. Många studenter är också aktiva i bl.a. studentkörerna Flora och Brahe Djäknar, symfoniorkestern Akademiska Orkestern, Akademiska Spexet och Rockföreningen vid Åbo Akademi.

Utbildningar och ansökningar

Kandidatutbildning

Till kandidatstudier antas sökande med allmän universitetsbehörighet (t.ex. studentexamen eller yrkesinriktad grundexamen).

Magisterutbildning

Till magisterstudier i musikvetenskap antas sökande med kandidatexamen i musikvetenskap eller en jämställbar examen, såsom till exempel en musikrelaterad yrkeshögskoleexamen.

 

Forskarutbildning

Till forskarutbildningen antas sökande med magisterexamen i musikvetenskap eller motsvarande kunskaper.

Gemensam ansökan till högskolor 17.3-31.3.2021 via Studieinfo.fi