REMEMBER MY NAME

SENASTE HÄNDELSERNA

  • Musikutbildning i Finland - Facebook
  • Musikutbildning i Finland - Instagram

ENTREPRENÖRSKAP

Entreprenörskap är bärande inom musikbranschen. Det handlar om kreativitet, initiativkraft, att våga experimentera sig fram och jobba med mångfald. Inom musikutbildningen tränar du också ditt entreprenörskap på olika stadier och nivåer.

UTBILDNING I FOKUS

Allt inom musikbranschen handlar om utbildning och ständig övning. Det är här allt tar sin början.  Vi erbjuder utbildning på andra och tredje stadiet samt inom det som kallas fria bildningen. Med andra ord kan du avlägga yrkesexamen, yrkeshögskole- examen, universitetsexamen eller ta ett värdefullt studieår där du framför allt hittar din egen inriktning. Våra utbildningar leds av erfarna, hängivna och drivna pedagoger.

NÄTVERK & KUNSKAP

Det är under studietiden som det kanske viktigaste nätverket med kontakter skapas. Den grunden följer med dig resten av livet. För att kunna jobba sig fram i musikbranschen behövs kunskap och ett stort engagemang. Men också människor runt omkring dig som stöder och hjälper. Musikutbildningens olika aktörer erbjuder sammanhang där nya och väldigt värdefulla kontaktytor uppstår. 

KONTAKTA OSS